Thinkwise dropdown toevoegen aan filters

Een filter heeft in Thinkwise altijd een vaste opbouw. In een aantal gevallen is het gewenst om hiervan af te stappen. Zeker in het geval van een aantal vaste keuzes ligt de keus voor een dropdown voor de hand. In dit artikel lichten we toe hoe je dit voor elkaar kunt krijgen (en wanneer je dit kunt gebruiken).

De oplossing is gelegen in het gebruik van domains. En daarin ligt natuurlijk meteen de beperking. Want het is niet altijd gewenst om een vaste lijst met waarden op te nemen als domain in plaats van een stamtabel in de database. Maar vind je dat goed, dan moet je de volgende stappen doorlopen:

 • Ga naar Data > Domains
 • Maak een nieuw Domain aan
 • Kies daarbij als Control 'Combo'
 • Sla de gegevens op
 • Ga nu naar het tabblad Elements
 • Voeg stuk voor stuk de items toe

Je hebt nu het domain toegevoegd. Koppel nu de kolom uit de tabel of view aan het nieuwe domain. Het laatste dat je nu nog moet doen is deze kolom als filter toevoegen. Doorloop daarvoor de volgende stappen:

 • Ga naar User Interface > Subjects
 • Kies de betreffende tabel, view of variant
 • Kies het tabblad Data
 • Kies het tabblad Filter
 • Kies bij de kolom bij 'Visible for filter' de optie 'Always'

De kolom is nu beschikbaar als filter dropdown!

Over mij

Mijn naam is Marcel van Langen. Ik ben werkzaam als freelancer. Een harde en eerlijke werker, met een passie voor doelgerichte oplossingen. Ik voer al jaren mooie klussen uit voor geweldige klanten. Mijn technische specialisaties zijn het Thinkwise platform, SQL Server en ColdFusion development.

Lees verder...
Diensten