Thinkwise unit tests aanmaken

De huidige versie van Thinkwise (2020.1) biedt uitstekende mogelijkheden voor het maken van unit tests. Een unit tests is - zoals waarschijnlijk bekend - een methode om een individueel stukje code te testen. Thinkwise leent zich daar goed voor, omdat control procedures bij uitstek te zien zijn als dergelijke stukjes code.

Thinkwise parameters gebruiken in functionaliteit

Wanneer je in Thinkwise functionaliteit schrijft, schrijf je standaard functies voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld om te beoordelen of een geboortedatum wel in het verleden ligt. In dergelijke gevallen kan het prettig zijn om parameters te gebruiken, zodat deze functies niet alleen bij geboortedatums kunnen worden gebruikt, maar ook voor andere datums waarbij dezelfde validatie gedaan moet worden.

Thinkwise formulierveld afhankelijkheden inbouwen

Een eenvoudig voorbeeld: alleen als in formulierveld A iets is ingevuld, wil je dat formulierveld B ook verplicht is. In dit korte artikel gaan we laten zien hoe je dit voor elkaar krijgt. Daarvoor gaan we gebruik maken van een zogenaamde LAYOUT waardoor we beide formuliervelden aan elkaar kunnen koppelen.

Thinkwise zet kolom default op huidige datum

Het kan voorkomen dat je in de database een kolom hebt, waar een datum in kan worden opgeslagen. Misschien wil je in die kolom de datum toevoegen dat het record is toegevoegd. Nu kan dat op heel veel manieren, maar wij kijken hier specifiek hoe je dit voor elkaar kunt krijgen via de standaard Thinkwise mogelijkheden. We gaan daarvoor een expression field gebruiken.

Thinkwise BSN elfproef toevoegen aan veld

De elfproef is een standaard manier om te valideren of een BSN nummer een geldige opmaak heeft. In dit artikel beschrijven we hoe we het voor elkaar krijgen om deze elfproef toe te voegen aan een veld in een formulier. Heeft een gebruiker een ongeldig BSN nummer ingevoerd, dan wordt de gebruiker hier op gewezen.

Thinkwise kolomtitels weghalen bij grid

Meestal zijn kolomtitels handig bij een grid. Ze bieden de gebruikers houvast. In Thinkwise bieden ze bovendien meteen uitgebreide mogelijkheden tot sortering. Maar in specifieke situaties kan het nodig zijn om de kolomtitels (in Thinkwise grid headers genaamd) te verwijderen. In dit artikel de stappen om dat mogelijk te maken.

Thinkwise dropdown toevoegen aan filters

Een filter heeft in Thinkwise altijd een vaste opbouw. In een aantal gevallen is het gewenst om hiervan af te stappen. Zeker in het geval van een aantal vaste keuzes ligt de keus voor een dropdown voor de hand. In dit artikel lichten we toe hoe je dit voor elkaar kunt krijgen (en wanneer je dit kunt gebruiken).

Thinkwise task activeren bij een variant

Je kunt tasks direct koppelen aan een tabel of een view. Maar wanneer je meerdere variants gebruikt van deze tabel of view, wil je mogelijkerwijs deze task alleen terug laten komen bij specifieke variants. En hem dus willen deactiveren bij die andere variants. Tijd voor een kort artikel om je te laten zien hoe je dit aanpast in de Thinkwise Software Factory.

Thinkwise volgorde van kolommen wijzigen in grid

Je hebt een prachtig grid gemaakt in Thinkwise, maar je bent niet tevreden over de volgorde van de kolommen. Bijvoorbeeld omdat je de kolom waar je standaard op sorteert graag als eerste in de kolomstructuur terug wilt laten komen. Natuurlijk kun je dit aanpassen in de Software Factory, maar de vraag is waar. In dit korte artikel vertellen we je waar je deze aanpassing kunt maken.

Thinkwise foutmelding bestand kan niet worden gevonden

Bij het werken in een nieuw project binnen de Thinkwise Software Factory krijg je mogelijk de volgende foutmelding: 'Het aangevraagde bestand kon niet worden gevonden of is niet toegankelijk'. Deze duikt bijvoorbeeld op bij het aanmaken van een taak. Tijd voor een kort artikel om uit te leggen waar dit door komt en - belangrijker nog - hoe je dit eenvoudig kunt oplossen!

Thinkwise taken toevoegen aan een template

Met behulp van taken kun je in Thinkwise de gebruiker acties laten uitvoeren op rijen uit een grid. Om dit mogelijk te maken moet je natuurlijk wel even weten hoe je dat voor elkaar krijgt. In dit artikel gaan we je laten zien hoe je snel een taak toevoegt. In ons voorbeeld willen we een knop om een of meerdere berichten te archiveren.

Thinkwise menu-item maken dat formulier opent

Het is eenvoudig om in Thinkwise een menu-item te maken dat het beheer van een tabel beschikbaar maakt. Het slepen van de tabel naar het betreffende menu is al voldoende. Maar wat als je wilt dat een van de menu-items een link is naar een formulier om een item aan die tabel toe te voegen? Tijd voor een stappenplan!

Thinkwise prefilter zetten op een grid

Wanneer je via een menu-item een grid opent kun je op dit grid een prefilter zetten. Laten we als voorbeeld het volgende nemen: je wilt een menu-item Gearchiveerd tonen. Wanneer gebruikers daarop klikken zien ze alleen de gearchiveerde berichten. Allereerst moeten we daarvoor een variant maken (zie eerder artikel). Nu moeten we alleen nog de berichten prefilteren op de status Gearchiveerd.

Thinkwise dropdown data uit meerdere tabellen combineren

In een dropdown kun je in Thinkwise zelf bepalen welke data je wilt laten zien. Heb je vanuit een enkele tabel data die je wilt combineren (bijvoorbeeld de naam van de klant en de woonplaats van die klant) dan kun je daarvoor prima een zogenaamd expression field gebruiken. Maar hoe krijg je het voor elkaar om in de dropdown data te tonen die afkomstig is uit gecombineerde tabellen?

Thinkwise menu-item een custom naam geven

Wanneer je gebruik maakt van de standaard mogelijkheden van Thinkwise, krijgt een menu-item standaard de naam van bijvoorbeeld de tabel die je in het menu hebt geplaatst. Soms wil je dat niet, en kiezen voor een zelfgekozen titel voor de link. Gelukkig biedt Thinkwise hiervoor de mogelijkheid. In dit korte artikel laten we je zien hoe je dat moet doen.

Opzet van een toolkit voor ISO 27001 (deel 2)

In het eerste artikel hebben we het gehad over de eerste voorzichtige opzet voor een tabelstructuur voor het vastleggen van de normen. Nu we dat hebben is het tijd om de eerste schermen te maken om dit te gaan ontsluiten. Daarvoor maak ik graag gebruik van de basiscode van een reeds bestaand project. Zo hebben we meteen een goede start!

SQL DateDiff in jaren kloppend krijgen

DateDiff met jaren werkt zeer eenvoudig: het pakt het jaar deel van de beide datums en haalt deze van elkaar af. Dat is lang niet altijd terecht. In veel gevallen wil je namelijk dat daadwerkelijk wordt gekeken naar de datums als geheel, in plaats van alleen naar het jaar gedeelte. Een voorbeeld kan dit verschil snel duidelijk maken.

SQL resultaten sorteren op specifieke rij

Het kan voorkomen dat je een SQL resultaatset wilt sorteren, maar dat je een bepaalde rij eerst als eerste (of juist als laatste) in de set wilt hebben. In dat geval zul je een aanpassing moeten maken aan de ORDER BY, maar welke aanpassing is dat precies? In dit korte artikel laten we je zien hoe je dit voor elkaar krijgt aan de hand van een voorbeeld.

Voorgeselecteerde parent ID in detailscherm

In Thinkwise kunnen aan elkaar gekoppelde tabellen eenvoudig met elkaar worden verbonden in een enkel scherm. Op die manier zie je direct het hoofdrecord en de daaraan gekoppelde subrecords. Wanneer je in dat scherm een nieuw subrecord wilt toevoegen (of een bestaande wilt wijzigen) wil je natuurlijk wel dat deze automatisch gekoppeld is aan datzelfde hoofdrecord.

Opzet van een toolkit voor ISO 27001 (deel 1)

Binnen onze organisatie is certificering voor ISO 27001 (en daaraan gekoppeld NEN 7510) een speerpunt. Dit jaar heb ik de parttime rol van Security Officer mogen overnemen. Een boeiende uitdaging. Eerste prioriteit: het opzetten van een toolkit om structuur aan te brengen in de documentatie en werkzaamheden. In deze reeks neem ik jullie graag mee in dit proces!

Gebruik van het argument WITH TIES in T-SQL

En zo word je weer eens verrast door een functionaliteit van T-SQL waar je het bestaan niet van wist. WITH TIES dient een heel specifiek doel, dus echt vaak zul je hem sowieso niet gaan gebruiken. Maar toch is het interessant om na te denken in welke gevallen dit argument van pas zou kunnen komen. Tijd voor een korte toelichting!

Toevoegen van extra rij met totalen in SQL Server

Wanneer je een recordset in SQL Server ophaalt met numerieke waarden (bijvoorbeeld factuurbedragen of aantal views), kan het voorkomen dat je ook een rij met totalen wilt. Regelmatig wordt dit door ontwikkelaars opgelost in de programmatuur die de recordset ontvangt (ColdFusion, PHP etc.), maar de regel kan ook eenvoudig worden toegevoegd aan de recordset zelf.

CFModule wordt twee keer uitgevoerd

De CFModule tag is bedoeld om een custom tag binnen ColdFusion te invoken. Nou weet ik niet wat jullie doen, maar ik gebruik deze tag eigenlijk nooit. Let gewoon op je scope en je kunt net zo goed een CFInclude doen. Of roep gewoon de custom tag rechtstreeks aan. Maar goed, ik moest werken aan een applicatie van iemand anders, en die was er wel gek op. Alleen werd de custom tag twee keer uitgevoerd.

Meerdere groepen openen in Bootstrap 3 collapse plugin

Ik ben een groot fan van Bootstrap. Een prachtig uitgangspunt om een responsive website of webtoepassing te realiseren. Bootstrap kent verschillende plugins. Een daarvan is de collapse plugin. Met deze plugin kun je handig stukken tekst in- en uitklappen. Ideaal voor bijvoorbeeld een FAQ. Maar wat nu als je niet automatisch een blok wilt dichtklappen als een ander blok wordt geopend?

BTW berekenen over verzendkosten

Bijna iedere webshop rekent verzendkosten door aan de klant. Deze verschijnen ook als aparte regel op de factuur. Voor veel (toekomstige) webondernemers is het echter niet duidelijk of over de verzendkosten nu BTW moet worden berekend. Wellicht is deze verwarring deels te wijten aan het feit dat op postzegels ook geen BTW wordt berekend. We zetten het even voor je op een rijtje.

Over mij

Mijn naam is Marcel van Langen. Ik ben werkzaam als freelancer. Een harde en eerlijke werker, met een passie voor doelgerichte oplossingen. Ik voer al jaren mooie klussen uit voor geweldige klanten. Mijn technische specialisaties zijn het Thinkwise platform, SQL Server en ColdFusion development.

Lees verder...
Diensten